Розмір тексту

Поточний розмір: 100%

Розсилка сайту

В розсилці публікується інформація пов’язана з правовим захистом інвалідів
Підписатись

Баннери

Хостінг надається: Hvosting.ua

Loading

Ініціювання змін до Українського законодавства

Харківська громадська організація незрячих юристів постійно працює над ініціюванням змін для вдосконалення Українського законодавства, що регулює правовідносини, в яких суб’єктом є особи з інвалідністю.

Юристи організації з 1999 р. працюють в сфері захисту прав осіб з інвалідністю в судах різних інстанцій. Мають практичний досвід у представленні та захисті порушених прав осіб з інвалідністю.

З моменту ратифікації верховною радою України «Конвенції про права осіб з інвалідністю» Україна взяла на себе забов’язання практичного втілення положень, що містяться в ст.. 13 КПІ, а саме:

1. Держави-учасниці забезпечують особам з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях попереднього провадження.

2. Щоб сприяти забезпеченню особам з інвалідністю ефективного доступу до правосуддя, держави-учасниці сприяють належному навчанню осіб, які працюють у сфері здійснення правосуддя, зокрема в поліції та пенітенціарній системі.

Організація готує пропозиції щодо змін в діючі норми національного законодавства, які покращать доступ до правосуддя особам з інвалідністю і сприятимуть більш повному та ефективному втіленню положень ст. 13 «Конвенції про права особам з інвалідністю».

Якщо ви маєте пропозиції щодо змін в законодавство, які поліпшать доступ до правосуддя особам з інвалідністю, надсилайте нам
на електронну адресу